Gebruik tethering om uw tablet met een Bluetooth-toestel te verbinden

Behoefte aan internet onderweg, maar bevindt u zich niet in de buurt van een Wi-Fi-hotspot? Als u geen toegang tot internet hebt, kunt u uw BlackBerry PlayBook-tablet via tethering met een Bluetooth-smartphone verbinden.

Als u uw tablet via tethering met een Bluetooth-toestel wilt verbinden, moet u voor uw smartphone een gegevensplan hebben dat ondersteuning biedt voor tethering en uw serviceprovider moet tethering toestaan. Uw smartphone moet ook voor Bluetooth geschikt zijn en het IT-beleid voor Bluetooth-inbelnetwerken moet zijn ingeschakeld. Neem voor meer informatie over deze vereisten contact op met uw serviceprovider of beheerder, controleer uw abonnement en raadpleeg de documentatie die bij uw smartphone is geleverd.

  1. Raak op de tablet > Internet-tethering aan.
  2. Selecteer een Bluetooth-smartphone in de lijst.
  3. Ga als volgt te werk als u een Internet-tetheringprofiel wilt toewijzen:
    • Selecteer een serviceprovider in de lijst.
    • Als u een aangepast profiel wilt maken, raak dan Toevoegen aan en vul de velden in.
  4. Raak Verbinden aan.

Als u niet via tethering verbinding wilt maken, moet u de verbinding verbreken. Raak om de verbinding te verbreken > Internet-tethering > Verbinding verbreken aan.

Als uw smartphone via een tethering-verbinding aan uw tablet is gekoppeld, kunt u mogelijk de telefoontoepassing, berichtentoepassingen of toepassingen die gebruikmaken van internet op uw smartphone niet gebruiken. Uw smartphone verbreekt mogelijk de tethering-verbinding om een telefoongesprek aan te nemen. Als uw tablet via een tethering-verbinding gekoppeld is aan een smartphone kunt u bovendien geen berichten vanaf uw tablet naar de smartphone met tethering-verbinding verzenden.Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.