Uw tablet instellen

Als u de installatiewizard hebt voltooid, kunt u uw tabletinstellingen verder aanpassen. U kunt verschillende voorkeuren wijzigen, zoals de tijd, het toetsenbordtype en de taal.
  1. Als u uw tablet aan uw voorkeuren wilt aanpassen, raak dan op de statusbalk het pictogram Instellingen aan.
    • Als u de datum en tijd in het beginscherm wilt vastleggen, raak dan Datum en tijd aan en vul de velden in.
    • Als u het toetsenbordtype wilt wijzigen, raak dan Toetsenbord aan.
    • Als u de taal wilt wijzigen, raak dan Taal aan.
    • Als u toepassingen wilt instellen die op de achtergrond actief moeten zijn, raak dan Algemeen aan. Raak in de vervolgkeuzelijst Gedrag van toepassingen de optie Demonstratie aan.
  2. Als u op het beginscherm een aangepaste klok wilt instellen, raakt u de kloktoepassing aan.Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.