Reageren op een uitnodiging voor een vergadering

Raak in een uitnodiging voor een vergadering Accepteren, Voorlopig beschikbaar of Afwijzen aan.
  • Klik op Verzenden als u het antwoord wilt verzenden zonder opmerkingen toe te voegen.
  • Als u een opmerking wilt toevoegen aan uw antwoord, typt u een opmerking. Raak Verzenden aan.


Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.