Uw contactpersonen samenvoegen

Wanneer u meerdere e-mailaccounts of accounts van sociale toepassingen zoals LinkedIn aan uw BlackBerry PlayBook-tablet toevoegt, voegt uw tablet automatisch contactpersonen uit die bronnen samen wanneer duidelijk is dat het dezelfde persoon betreft (bijvoorbeeld als ze dezelfde voor- en achternaam of hetzelfde mobiele telefoonnummer hebben). Als er nog dubbele contactpersonen voorkomen in uw lijst met contactpersonen, kunt u die samenvoegen in één vermelding.

  1. Raak een contactpersoon aan.
  2. Raak het pictogram Koppeling aan.
  3. Raak Koppeling toevoegen aan.
  4. Voer de naam van een contactpersoon in.
  5. Raak het pictogram Opslaan aan naast de contactpersoon die u wilt samenvoegen.
  6. Raak het pictogram Opslaan aan.


Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.