Een certificaat vanaf uw computer importeren via een Wi-Fi-verbinding

  1. Als het delen van bestanden via Wi-Fi niet is ingeschakeld, raakt u op uw BlackBerry PlayBook-tablet > Opslag en delen aan. Schuif de schakelaar Delen via Wi-Fi naar Aan. Raak Wachtwoord aan om een wachtwoord in te stellen voor het beschermen van uw gegevens.
  2. Raak op de tablet > Informatie over aan.
  3. Raak in de vervolgkeuzelijst Netwerk aan en noteer het USB IPv4-adres van uw tablet.
  4. Nagiveer op uw computer naar het IPv4-adres van uw tablet.
  5. Navigeer in een nieuwe venster voor het bladeren door bestanden naar het certificaat en kopieer het.
  6. Navigeer op het tabletstation op uw computer naar de map Certificaten en plak het certificaat.
  7. Raak Volgende aan.
  8. Maak op uw tablet een veegbeweging naar beneden vanaf de bovenzijde van de lijst.
  9. Raak Beveiliging > Certificaten > Importeren aan.


Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.