Pictogrammen op de statusbalk

Op de statusbalk van het beginscherm worden de volgende pictogrammen weergegeven. Raak het pictogram aan om een optie te wijzigen.

Pictogram voor vliegtuigmodus

Vliegtuigmodus

Schakel de vliegtuigmodus uit als u draadloze verbindingen wilt herstellen. Schakel de vliegtuigmodus in via Instellingen > Vliegtuigmodus. Schuif de schakelaar naar Aan.

Pictogram voor alarm

Alarm

Hiermee kunt u het alarm in- of uitschakelen. U kunt een alarm instellen door de Klok te openen en een klok aan te raken.

Pictogram voor aan-uitknop

Vermogen

Hiermee kunt u het batterijniveau controleren en de schermhelderheid verlagen om de levensduur van de batterij te verlengen. U kunt uw tablet ook in de stand-bymodus zetten of uw tablet uitschakelen, vergrendelen of opnieuw opstarten.

Pictogram voor BlackBerry Bridge

BlackBerry Bridge

Hiermee kunt u de verbinding met uw BlackBerry-smartphone verbreken en de inhoud van de smartphone die is verbonden met uw tablet vergrendelen of ontgrendelen. Om uw tablet en smartphone te verbinden met BlackBerry Bridge, tikt u op Instellingen > BlackBerry Bridge.

Pictogram voor Bluetooth

Bluetooth

Hiermee kunt u Bluetooth-verbindingen in- of uitschakelen. Om uw tablet te koppelen aan een ander apparaat, tikt u op Instellingen > Bluetooth.

Pictogram voor ontwikkelingsmodus

Ontwikkelingsmodus

Hiermee kunt u de ontwikkelingsmodus in- of uitschakelen. Om de ontwikkelingsmodus in te schakelen zodat u hulpmiddelen voor softwareontwikkeling kunt gebruiken, tikt u op Instellingen > Beveiliging. Tik op Ontwikkelingsmodus.

Pictogram voor muziek

Muziek

Hiermee kunt u het nummer dat wordt afgespeeld onderbreken, vooruitspoelen of terugspoelen.

Pictogram voor presentatiemodus

Presentatiemodus

Dit geeft aan dat u een video of presentatie in de presentatiemodus bekijkt en dat uw tablet via een HDMI-kabel is verbonden met een extern beeldscherm.

Pictogram voor standvergrendeling

Standvergrendeling

Hiermee kunt u uw tablet instellen op de modus Liggend of de modus Staand.

Pictogram voor meldingen

Meldingen

Hiermee kunt u uw meldingen bekijken, inclusief meldingen over updates voor toepassingen.

Pictogram voor instellingen

Instellingen

Hiermee kunt u al uw tabletinstellingen bekijken, zoals BlackBerry ID, draadloze verbindingen en beveiliging.

Pictogram voor software-update

Software-update

Hiermee kunt u een draadloze update downloaden.

Pictogram voor Wi-Fi ingeschakeld

Wi-Fi ingeschakeld

Wi-Fi is ingeschakeld en u bent verbonden met het weergegeven Wi-Fi-netwerk.

Pictogram voor Wi-Fi ingeschakeld maar geen verbinding

Wi-Fi niet verbonden

Wi-Fiis ingeschakeld maar u bent niet verbonden met een Wi-Fi-netwerk. Om verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk, tikt u op Instellingen > Wi-Fi.

Pictogram voor Wi-Fi uitgeschakeld

Wi-Fi uitgeschakeld

Wi-Fi is uitgeschakeld. Om verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk, tikt u op Instellingen > Wi-Fi.

Pictogram voor e-mailmelding

E-mailmelding

Open het Postvak IN om het nieuwe bericht te bekijken.

Pictogram voor BlackBerry Balance

BlackBerry Balance

Hiermee kunt u uw werkruimte vergrendelen of ontgrendelen, als deze is gemaakt door uw beheerder.

Pictogram voor agendamelding

Agendamelding

Open de agenda om de afspraak te bekijken.

Wanneer u met behulp van BlackBerry Bridge verbinding maakt met een BlackBerry-smartphone, wordt u met de volgende pictogrammen op de hoogte gebracht van nieuwe e-mailberichten, afspraken en meer. Als u voor bepaalde apps geen meldingen wilt ontvangen, kunt u selecteren welke apps en accounts moeten worden weergegeven op uw tablet via het scherm Apparaateigenschappen in BlackBerry Bridge op uw smartphone. Zie de sectie BlackBerry Bridge in de Help voor meer informatie.

Pictogram voor e-mailmelding in BlackBerry Bridge

E-mail

Pictogram voor agendamelding in BlackBerry Bridge

Agenda

Pictogram voor BBM-melding in BlackBerry Bridge

BBM

Pictogram voor melding van BlackBerry-tekstberichten

Tekstberichten

Pictogram voor taakmelding in BlackBerry Bridge

Taak

   

Als u een tablet hebt die verbinding kan maken met een mobiel netwerk, ziet u ook de volgende pictogrammen.

Pictogram voor ingeschakeld mobiel netwerk Pictogram voor ingeschakeld mobiel netwerk

Mobiel netwerk ingeschakeld

Het mobiele netwerk is ingeschakeld en u bent verbonden met het weergegeven netwerk. Welk pictogram wordt weergegeven is afhankelijk van het type mobiel netwerk waarmee u bent verbonden.

Pictogram voor mobiel netwerk niet verbonden

Mobiel netwerk niet verbonden

Als u verbinding wilt maken met een mobiel netwerk tikt u op Instellingen > Mobiel netwerk.

Pictogram voor uitgeschakeld mobiel netwerk

Mobiel netwerk uitgeschakeld

Als u het mobiele netwerk wilt inschakelen, tikt u op het pictogram en zet u de schakelaar op Aan.

Pictogram voor roaming

Roaming

Als u roamingopties wilt instellen, tikt u op Instellingen > Mobiel netwerk.

Pictogram voor Micro-SIM-kaart niet gedetecteerd

Micro-SIM-kaart niet gedetecteerd

Tik om een video te bekijken over het plaatsen van een micro-SIM-kaart.

   


Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.