Aan de slag met Documents To Go

Met Docs To Go, kunt u .pdf-bestanden weergeven en Microsoft Word-documenten, Microsoft Excel-spreadsheets en Microsoft PowerPoint-presentaties op uw BlackBerry PlayBook-tablet weergeven, bewerken en de opmaak ervan wijzigen.

Een bestand maken

Om een nieuw document te maken, raakt u . Om een nieuw werkblad te maken, raakt u .

Een bestand openen

Raak Bladeren aan. Raak het bestand aan dat u wilt openen. Druk op OK.

Een koppeling openen naar een webpagina in een bestand

Raak een koppeling twee keer aan.

Een bestand opslaan

Veeg naar beneden vanaf de bovenzijde van de lijst. Raak het pictogram Opslaan aan.

Een als e-mailbijlage ontvangen document, werkblad of presentatie opslaan

Open een bijlage in een e-mailbericht. Veeg naar beneden vanaf de bovenzijde van de lijst. Raak het pictogram Opslaan als aan.

Een bestand verwijderen

Raak in het scherm Documents To Go . Raak .

Zakelijke bestanden openen

Raak in het scherm Documents To Go het pictogram Zakelijk aan. Voer uw wachtwoord in.

Een Docs To Go-bestand openen op een computer

Sluit uw tablet aan op uw computer. Klik op uw computer in Microsoft Word, Microsoft Excel of Microsoft PowerPoint op Bestand > Openen. Klik op PlayBook > Documenten.Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.