Zoeken naar een contactpersoon

  1. Raak aan.
    • Als u een contactpersoon in uw contactpersonenlijst zoekt, typt u de naam van de contactpersoon of een deel van de naam.
    • Als u een contactpersoon in uw organisatie zoekt, typt u de naam van de contactpersoon of een deel van de naam. Raak Extern opzoeken aan.
  2. Als u het zoekpaneel wilt sluiten, raakt u aan.


Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.