Verbinding maken met een mobiel netwerk

Plaats een micro-SIM-kaart die is geconfigureerd voor gegevensservice in uw BlackBerry PlayBook-tablet om verbinding te maken met een mobiel netwerk. Afhankelijk van uw model tablet, kunt u mogelijk geen verbinding maken met een mobiel netwerk. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.
  1. Maak in het beginscherm een veegbeweging naar beneden vanaf de bovenzijde van de lijst.
  2. Raak Mobiel netwerk aan.
  3. Schakel Gegevensservices in.

De mobiele netwerkverbinding tijdens roamen uitschakelen

Raak in de vervolgkeuzelijst Gegevensservices tijdens roaming Uit aan.

Het type mobiel netwerk waarmee uw tablet verbinding maakt wijzigen

Wijzig de Netwerkmodus in de vervolgkeuzelijst.

Maak handmatig verbinding met een beschikbaar mobiel netwerk

Raak in de vervolgkeuzelijst Netwerkselectiemodus Handmatig aan. Selecteer een mobiel netwerk in de lijst.

Geavanceerde instellingen wijzigen

Raak Instellingen aan.Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.