Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

Uw BlackBerry PlayBook-tablet kan verbinding maken met internet via Wi-Fi. Openbare Wi-Fi-netwerken zijn beschikbaar op veel openbare plaatsen, zoals bibliotheken, luchthavens, hotels, cafés enzovoort. Wanneer u verbinding maakt met een Wi-Fi-netwerk, bewaart de tablet het netwerk. De volgende keer dat u binnen het bereik van dit netwerk komt, maakt de tablet automatisch verbinding met het netwerk.
  1. Raak op de statusbalk > Wi-Fi aan.
  2. Raak het netwerk aan waarmee u verbinding wilt maken. Als u alleen netwerken wilt zien waarvoor geen wachtwoord is vereist, selecteert u in de vervolgkeuzelijst Netwerken de optie Open netwerken.
  3. Typ het netwerkwachtwoord, indien nodig.
  4. Raak Verbinden aan.

Verbinding maken via de Wi-Fi Protected Setup-knop

Raak > Wi-Fi > Via WPS > WPS-knop indrukken op de router aan. Druk op uw draadloze router op de knop. Raak Start aan op de tablet.

Verbinding maken via een Wi-Fi Protected Setup-pincode

Raak > Wi-Fi > Via WPS > Pincode invoeren voor de router > Start aan. Typ de weergegeven pincode in het beheerscherm van uw router.

Handmatig verbinding maken

Als u verbinding wilt maken met een verborgen <ph conref="Wi-Fi_3180_11.xml#T3180/C1">Wi-Fi</ph>-netwerk of de instellingen wilt opslaan van een netwerk dat momenteel niet beschikbaar is, kunt u daar handmatig verbinding mee maken.

Raak Raak > Wi-Fi > Handmatig verbinding maken aan. Typ de naam van het netwerk. Selecteer Verborgen SSID als het netwerk is verborgen. Selecteer het beveiligingstype en vul de rest van de gegevens in. Raak Verbinden aan om direct verbinding te maken of raak Opslaan aan om de instellingen op te slaan zonder verbinding te maken.Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.