Een Bluetooth-apparaat aansluiten

U kunt uw BlackBerry PlayBook-tablet via Bluetooth®- aansluiten op een draadloos toetsenbord, muis, mobiele telefoon, headset of een ander apparaat dat een ondersteund Bluetooth-profiel gebruikt. De eerste keer dat u een apparaat aansluit, dient u het aan de tablet te koppelen. De tablet onthoudt gekoppelde apparaten en maakt meestal automatisch verbinding wanneer u zich binnen het bereik van een van deze apparaten bevindt.

Zie de sectie BlackBerry Bridge in de Help voor meer informatie over het verbinden van de tablet met een BlackBerry-smartphone.

  1. Raak op de statusbalk Instellingen > Bluetooth aan.
  2. Schuif de schakelaar Bluetooth naar Aan.
  3. Raak Nieuw apparaat toevoegen > Zoeken aan.
  4. Raak een apparaat aan.
  5. Voer indien nodig een van de volgende handelingen uit:
    • Typ een wachtwoordsleutel naar keuze op de tablet en op het apparaat dat u wilt koppelen.
    • Typ op de tablet de wachtwoordsleutel die wordt weergegeven op het apparaat dat u wilt koppelen of in de gegevens die bij het apparaat zijn meegeleverd. Als u de wachtwoordsleutel niet weet, kunt u altijd 0000 proberen.

Opnieuw verbinding maken met een gekoppeld apparaat

Raak het apparaat aan in de lijst met gekoppelde apparaten en raak Verbinden aan.

Na 10 minuten van inactiviteit kan de verbinding met Bluetooth-toetsenborden automatisch worden verbroken. Om opnieuw verbinding te maken, schakelt u het toetsenbord uit en weer in.

De opties wijzigen voor een gekoppeld apparaat

Tik op het apparaat in de lijst met gekoppelde apparaten.

Een gekoppeld apparaat verwijderen

Tik in de lijst met gekoppelde apparaten op het apparaat > > .

De tablet zichtbaar maken

U kunt de tablet zichtbaar maken zodat andere Bluetooth-apparaten de tablet kunnen vinden en er verbinding mee kunnen maken. Schuif de schakelaar Zichtbaar naar Aan.

U kunt er ook voor kiezen de tablet slechts 2 minuten zichtbaar te maken zodat onbevoegden er geen toegang tot hebben. Tik op Nieuw apparaat toevoegen > Vindbaar maken.Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.