Inchecken bij een plaats

  1. Raak Inchecken op het scherm Nieuws-feed aan.
  2. Voer een van de volgende handelingen uit:
    • Raak een plaats aan.
    • Typ een plaatsnaam en raak <Plaats> toevoegen aan.
  3. Raak Inchecken aan.

Een locatie weergeven op een kaart

Raak > Plaatsen aan. Raak een plaats aan. Raak de kaart aan.

Uw locatie niet meer delen met Facebook

Maak vanaf de rechterbovenhoek van de lijst een veegbeweging op het scherm. Raak > Beveiliging > Facebook aan.Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.