Opgeslagen Wi-Fi-netwerken wijzigen, verwijderen of opnieuw indelen

Uw BlackBerry PlayBook-tablet onthoudt de Wi-Fi-netwerken waarmee u verbinding hebt gemaakt en maakt automatisch verbinding wanneer u zich binnen het bereik van een van deze netwerken bevindt. Als er meerdere netwerken beschikbaar zijn, maakt de tablet verbinding met het bovenste netwerk in de lijst met opgeslagen netwerken.
  1. Raak op de statusbalk > Wi-Fi aan.
  2. Raak Opgeslagen netwerken aan in de vervolgkeuzelijst.
    • Raak het opgeslagen netwerk aan waarvan u de opties wilt wijzigen.
    • Als u een opgeslagen netwerk omhoog of omlaag wilt verplaatsen in de lijst, raakt u het netwerk aan en houdt u uw vinger op het scherm. Versleep het netwerk naar de gewenste plek.
    • Als u een opgeslagen netwerk wilt verwijderen, raakt u aan. Raak naast het netwerk aan.
    • Als u niet meer wilt dat de tablet automatisch verbinding maakt met een opgeslagen netwerk, raakt u dit netwerk aan. Schakel het selectievakje Profiel inschakelen uit. Raak Opslaan aan.Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.