Ik kan geen verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

Probeer een van de volgende acties uit te voeren:

 • Raak op de statusbalk aan en controleer of de schakelaar is ingesteld op Aan.
 • Mogelijk is de verbinding verlopen. Probeer opnieuw verbinding te maken.
 • Mogelijk bevindt de BlackBerry PlayBook-tablet zich te ver van het draadloze toegangspunt of de draadloze router om verbinding te maken. Plaats de tablet dichterbij en probeer opnieuw verbinding te maken.
 • Controleer of u zich binnen het bereik van een Wi-Fi-netwerk bevindt. Als u verbinding probeert te maken met een thuisnetwerk, probeer dan of andere draadloze apparaten wel verbinding kunnen maken. Als u verbinding maakt met een zakelijk Wi-Fi-netwerk of een hotspot, neem dan contact op met uw beheerder of een werknemer bij de hotspot.
 • De draadloze verbinding is mogelijk niet sterk genoeg om inhoud weer te geven. Ga dichter bij de router staan of schakel naar een netwerk met een sterker signaal.
 • Controleer of de tijd op uw tablet met de netwerktijd is gesynchroniseerd. Als de tijden verschillend zijn, kan dat de reden zijn dat de tablet geen verbinding kan maken (als het netwerk bijvoorbeeld een certificaat vereist op uw tablet en het certificaat een vervaldatum heeft).
 • Als het Wi-Fi-netwerk niet in de lijst met beschikbare netwerken wordt weergegeven, is het netwerk mogelijk verborgen. Probeer handmatig verbinding te maken met het netwerk als u de netwerknaam weet.
 • Controleer of de opties voor het Wi-Fi-netwerk correct zijn ingesteld. Raadpleeg de documentatie die u hebt ontvangen bij uw router voor informatie over welke opties u dient te gebruiken bij een thuisnetwerk; voor een zakelijk Wi-Fi-netwerk, dient u contact op te nemen met uw beheerder; voor een openbare hotspot, dient u contact op te nemen met een werknemer bij de hotspot. Zij hebben mogelijk meer informatie over het tot stand brengen van een verbinding.
 • Als u handmatig van Wi-Fi-netwerk bent gewisseld, probeer dan verbinding te maken met een ander Wi-Fi-netwerk.
 • Als u de methode Instelling knop gebruikt, dient u te controleren of het toegangspunt gebruikmaakt van Wi-Fi Protected Setup en of de instelling voor het verzenden van het profiel is ingeschakeld. Controleer of er geen ander toestel is dat tegelijkertijd verbinding probeert te maken en of de modus niet is geactiveerd op andere netwerktoegangspunten binnen het bereik. Raadpleeg de informatie die bij uw router werd meegeleverd voor meer informatie.
 • Als u PEAP, EAP-TLS, EAP-FAST of EAP-TTLS gebruikt om verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk, controleer dan of u het hoofdcertificaat hebt geïnstalleerd voor de server van de certificeringsinstantie die het certificaat voor de verificatieserver heeft gemaakt. Het certificaat moet naar de tablet zijn overgebracht voordat u verbinding kunt maken met het netwerk. Neem contact op met uw beheerder voor meer informatie.
 • Maakt u gebruik van EAP-TLS om verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk, controleer dan of u uw verificatiecertificaat aan de tablet hebt toegevoegd. Het certificaat moet naar de tablet zijn overgebracht voordat u verbinding kunt maken met het netwerk. Neem contact op met uw beheerder voor meer informatie.
 • Als u meer details wilt weergeven over uw tablet en het netwerk waarmee u bent verbonden voor geavanceerde probleemoplossing, raakt u op de statusbalk > Wi-Fi aan. Raak in de linkerbenedenhoek aan.


Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.