Bladwijzers toevoegen aan webpagina's

Een bladwijzer maken voor een pagina in uw browser

Ga naar de pagina. Raak het pictogram Bladwijzer toevoegen aan. Raak Toevoegen aan bladwijzers aan.

Een bladwijzer aan uw beginscherm toevoegen

Ga naar de pagina. Raak het pictogram Bladwijzer toevoegen aan. Raak Toevoegen aan beginscherm aan. Wijzig de naam van de snelkoppeling.

Uw bladwijzers weergeven

Raak het pictogram Bladwijzers aan.

Een bladwijzer verwijderen

Raak op het scherm Bladwijzers het pictogram Bewerken aan. Raak naast de bladwijzer het pictogram Verwijderen aan aan.Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.