Een contactpersoon toevoegen, wijzigen of verwijderen

Contactpersonen voor videogesprekken worden automatisch toegevoegd aan de app Contactpersonen. Bestaande contactpersonen met wie u videogesprekken hebt gevoerd, worden samengevoegd in de app Contactpersonen. Nieuwe contactpersonen worden automatisch toegevoegd aan de lijst met contactpersonen in de app Contactpersonen. U hoeft geen contactpersonen toe te voegen om videogesprekken te kunnen voeren. Als u contactpersonen hebt toegevoegd, hoeft u het BlackBerry ID-e-mailadres of de PIN niet meer te typen of naar de contactpersoon te zoeken in uw chatgeschiedenis als u een nieuw videogesprek wilt starten.

Contactpersoon toevoegen

Raak Een pictogram voor een contactpersoon toevoegen aan. Voer de contactgegevens in. Raak het pictogram Opslaan aan.

Contactpersonen weergeven die de app Videogesprek gebruiken

Raak in de lijst met contactpersonen het tabblad Videogesprek aan.

Een contactpersoon uit uw videochatgeschiedenis toevoegen

Raak in de pictogram van het tabblad Geschiedenis naast een contact, het pictogram Contactpersoon toevoegen aan.

Contactpersoon wijzigen

Raak het pictogram Contactpersonen voor videogesprekken aan. Raak een contactpersoon aan. Raak het pictogram Bewerken aan. Wijzig de gegevens van de contactpersoon.

Afbeelding contactpersoon toevoegen of wijzigen

Raak het pictogram Contactpersonen voor videogesprekken aan. Raak een contactpersoon aan. Raak de afbeelding van de contactpersoon aan. Blader naar een nieuwe afbeelding. Raak een nieuwe afbeelding aan.

Contactpersoon verwijderen

Raak het pictogram Contactpersonen voor videogesprekken aan. Raak een contactpersoon aan. Raak het pictogram Prullenbak aan.Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.