Problemen oplossen: E-mail

Probleem

Mogelijke oorzaak of oplossing

Ik kan geen e-mailaccount toevoegen

Controleer of u de juiste accountgegevens voor uw e-mailaccount hebt ingevoerd.

Neem contact op met uw beheerder als u probeert een zakelijk e-mailaccount toe te voegen. Mogelijk moet u de geavanceerde installatie gebruiken om het e-mailaccount toe te voegen.

Ik kan geen e-mailberichten verzenden

Controleer of u bent verbonden met een Wi-Fi-netwerk of probeer verbinding te maken met een ander Wi-Fi-netwerk.

Ik ontvang geen e-mailberichten

Controleer of u synchronisatie hebt ingesteld voor uw e-mailaccount. Raak op de statusbalk > Accounts aan. Raak een account aan. Controleer of E-mail synchroniseren is ingeschakeld.

Controleer of u bent verbonden met een Wi-Fi-netwerk of probeer verbinding te maken met een ander Wi-Fi-netwerk.

Controleer of het wachtwoord van uw e-mailaccount juist is.

Ik zie geen items in een map

Standaard worden alleen de mappen Postvak IN, Verzonden items en Postvak Uit gesynchroniseerd. U kunt synchronisatie inschakelen voor andere mappen.

  1. Tik op een map.
  2. Tik op Pictogram Map synchroniseren.

Om de synchronisatie van een map te stoppen, tikt u op Pictogram Synchronisatie stoppen.Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.