Een installatie op de achtergrond uitvoeren met Windows Installer

Vóór u begint:
  • Controleer of Microsoft .NET Framework 3.5 SP 1 en het Microsoft Visual C++® 2008 Redistributable-pakket op de computers van de gebruikers met een BlackBerry-toestel zijn geïnstalleerd.
  • Als u van BlackBerry Desktop Software 4.7 naar 5.0.1 bijwerkt, voert u de volgende opdracht uit om alle vorige onderdelen te verwijderen: InstallerUtils\InstallerUtils.exe /UninstallMediaApplications.
  1. Download het bestand BlackBerry Desktop Software .exe vanaf www.blackberry.com/desktop. Pak het .exe-bestand uit in een nieuwe map.
  2. Gebruik de volgende opdracht: msiexec.exe /I “BlackBerry Desktop Software.msi” /q <parameter list>. Plaats geen spaties tussen de aanhalingstekens of het teken na de slash (/).
    • Voer de volgende opdracht uit als u de standaardwaarden wilt gebruiken: msiexec.Exe /ik "BlackBerry Desktop Software.msi" /q.
    • Voer de volgende opdracht uit als u een ander installatiepad wilt gebruiken en de parameters wilt weergeven: msiexec.Exe /ik "BlackBerry Desktop Software.msi" /q ALL_USERS=1 SHORTCUT_DESKTOP=1 INSTALLDIR =" c:\BlackBerry Desktop" TRANSFORMS=1033.mst.

Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.