Een installatie op de achtergrond uitvoeren met InstallShield

Vóór u begint: Als u van BlackBerry Desktop Software 4.7 naar 5.0.1 bijwerkt, voert u de volgende opdracht uit om alle vorige onderdelen te verwijderen: InstallerUtils\InstallerUtils.exe /UninstallMediaApplications.
  1. Download het bestand BlackBerry Desktop Software .exe vanaf www.blackberry.com/desktop. Pak het .exe-bestand uit in een nieuwe map.
  2. Gebruik de volgende opdracht: setup.exe /s /l<language_code> /v"/qn <parameter_list>" . Plaats geen spaties tussen de aanhalingstekens of het teken na de slash (/). Als de naam van de installatiemap een spatie bevat, dient u aanhalingstekens om het pad te zetten.
    • Voer de volgende opdracht uit als u de standaardwaarden wilt gebruiken: setup.exe /s.
    • Als u een installatiepad gebruikt dat een spatie bevat, dient u de volgende opdracht te gebruiken: setup.exe /s /l1033 /v"/qn ALL_USERS=1 SHORTCUT_DESKTOP=1 INSTALLDIR=\"c:\Research In Motion\BlackBerry Desktop"".
    • Als u een installatiepad gebruikt dat geen spatie bevat, dient u de volgende opdracht te gebruiken: setup.exe /s /l1033 /v"/qn ALL_USERS=1 SHORTCUT_DESKTOP=1 INSTALLDIR=\c:\BlackBerryDesktop".

Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.