Certificaatsynchronisatie-instellingen voor gebruikers configureren

Als u de certificaatsynchronisatie-instellingen in de BlackBerry Desktop Software wilt configureren, kunt u de volgende registerinstellingen naar de computers van de gebruikers van een BlackBerry-toestel verzenden.
  1. Maak de volgende registersleutel: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Research In Motion\BlackBerry Desktop\CertSync.
  2. Voeg indien nodig de volgende waarden toe:

Registersleutel

Parameter

Waarde

SyncTime

DWORD

Hiermee stelt u de tijd voor het opnieuw synchroniseren van de certificaten in.

Inschakelen = 0 tot 24

Uitschakelen = (-1)

Iedere verbinding (decimaal) = 0

AutomaticallySeedDeviceRNG

DWORD

Hiermee geeft u op of u willekeurige nummergeneratie voor het toestel van een gebruiker wilt gebruiken.

Inschakelen (Ja) = 0x00000001

Uitschakelen (Nee) = 0x00000000

CRLUpdateTime

DWORD

Hiermee stelt u een tijdstip in voor een regelmatige update van uw CRL-servers.

Inschakelen = 0 tot 24

Uitschakelen = (-1)

Iedere verbinding (decimaal) = 0

CRLUpdateWarning

DWORD

Hiermee wordt een statusbericht weergegeven als een CRL-server niet kan worden bijgewerkt.

Inschakelen (Ja) = 0x00000001

Uitschakelen (Nee) = 0x00000000

SignSecurityDefault

DWORD

Hiermee stelt u het standaardbeveiligingsniveau voor ondertekeningssleutels in.

Laag = 0x00000001

Hoog = 0x00000002

Gemiddeld = 0x00000003

EnableCertSync

DWORD

Schakelt certificaatsynchronisatie automatisch in als u de BlackBerry Desktop Software de eerste keer opent.

Inschakelen (Ja) = 1

Uitschakelen (Nee) = 0

EncryptSecurityDefault

DWORD

Hiermee stelt u het standaardbeveiligingsniveau voor decoderingssleutels in.

Laag = 0x00000001

Hoog = 0x00000002

Gemiddeld = 0x00000003

CertificateTabFilter

DWORD

Hiermee stelt u in of alleen persoonlijke certificaten worden weergegeven of alle certificaten.

Alleen persoonlijke certificaten = 0x00000001

Alle certificaten = 0xFFFFFFFE

CertificateUsageFilter

DWORD

Hiermee stelt u in of certificaten voor getekende of gecodeerde berichten, voor clientverificatie of voor andere doeleinden, of een combinatie hiervan, moeten worden weergegeven.

Beveiligde/gecodeerde berichten = 0x00000001

Clientverificatie = 0x00000002

Andere doeleinden = 0xFFFFFFFC

Beveiligde/gecodeerde berichten en clientverificatie = 0x00000003

Beveiligde/gecodeerde berichten en andere doeleinden = 0xFFFFFFFD

Clientverificatie en andere doeleinden = 0xFFFFFFFE

DownloadAddressBook

DWORD

Hiermee downloadt u het adresboek van uw organisatie voor een LDAP-zoekopdracht.

Inschakelen (Ja) = 0x00000001

Uitschakelen (Nee) = 0x00000000

OCSPUsage

DWORD

Als u een OCSP-server gebruikt:

Extensies voor certificaten gebruiken = 0x00000001

Bepaalde servers gebruiken = 0x00000002

Beide gebruiken = 0x00000003

CRLUsage

DWORD

Als u een CRL-server gebruikt:

Extensies voor certificaten gebruiken = 0x00000001

Bepaalde servers gebruiken = 0x00000002

Beide gebruiken = 0x00000003

CertServersFilePath

STRING

Het bestandspad naar het vooraf ingevulde bestand CertServers.dat dat moet worden gebruikt voor de standaardwaarden voor de certificaatserver.

Ga als volgt te werk om dit bestand te maken:

  1. Start de BlackBerry Desktop Software en maak verbinding met een eerder aangesloten smartphone.
  2. Ga naar ~\Application Data\Research In Motion\BlackBerry Desktop\Devices\<device pin>
  3. Kopieer het bestand CertServers.dat naar de gedeelde locatie en gebruik deze locatie als de waarde voor de sleutel CertServersFilePath.
Volgend onderwerp: Wettelijke bepalingen

Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.