Smartphonetoepassingen bijwerken

U kunt de BlackBerry Device Software en andere smartphonetoepassingen bijwerken zodat u gebruik kunt maken van nieuwe functies die beschikbaar zijn in een nieuwere versie. Standaard wordt van uw smartphonegegevens en -instellingen een back-up gemaakt voordat de update wordt gestart. Controleer voordat u uw BlackBerry Device Software bijwerkt, eerst of u de meest recente versie van de BlackBerry Desktop Software op uw computer hebt staan.
Let op!:
Tijdens de update kunt u uw BlackBerry-smartphone niet gebruiken en kunt u de BlackBerry Desktop Software niet gebruiken om andere taken uit te voeren, zoals het verwijderen van andere smartphonetoepassingen. Als u uw smartphone loskoppelt van de computer of het updateproces annuleert voordat de update volledig is, kan uw smartphone onbruikbaar worden en moet u het proces opnieuw starten en voltooien om uw smartphone weer te kunnen gebruiken.
 1. Sluit uw smartphone aan op uw computer.
 2. Klik op het pictogram BlackBerry Desktop Software in de map Programma's op uw computer.
 3. Klik op het pictogram Programma's boven aan het scherm.
 4. Klik op Controleren op updates als een aanbevolen update niet wordt weergegeven. Selecteer eventueel beschikbare updates om deze te installeren.
 5. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Klik op Andere versies weergeven als u wilt controleren op andere versies van de toepassingen.
  • Schakel het selectievakje Een reservekopie van toestelgegevens maken en deze gegevens herstellen in als u een reservekopie van uw smartphonegegevens wilt maken en deze gegevens daarna wilt herstellen.
  • Schakel het selectievakje Een reservekopie maken van toepassingen van derden en deze gegevens herstellen in als u een back-up van uw toepassingen van derden wilt maken en u deze gegevens daarna wilt herstellen.
 6. Klik op Update starten.
 7. Volg de instructies op het scherm.

Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.