Smartphonegegevens of tabletgegevens herstellen

U kunt gegevens waarvan een back-up is gemaakt in een .bbb-bestand herstellen vanaf uw Mac-computer, en gegevens waarvan een back-up is gemaakt in een .idp-bestand vanaf uw Windows-computer. Wanneer u gegevens terugzet op uw smartphone of BlackBerry PlayBook-tablet, worden alle bestanden van uw smartphone of tablet verwijderd voordat het back-upbestand wordt teruggezet.

Vóór u begint: Als uw BlackBerry-smartphone een ingebouwde mediaopslag heeft, moet de massaopslagmodus zijn ingeschakeld om de gegevens van dit type opslag te herstellen.
  1. Sluit uw smartphone of tablet aan op uw computer.
  2. Klik op het pictogram BlackBerry Desktop Software in de map Programma's op uw computer.
  3. Klik op het pictogram Terugzetten boven aan het scherm.
  4. Voer een van de volgende handelingen uit:
    • Klik op een back-upbestand. Klik op Alle gegevens herstellen als u alle gegevens in het back-upbestand wilt terugzetten. Klik op Geselecteerde gegevens herstellen als u bepaalde gegevens in het back-upbestand wilt terugzetten. Schakel het selectievakje naast een of meer databases in.
    • Klik op Een ander back-upbestand openen als u gegevens wilt terugzetten van een back-upbestand dat niet in de lijst wordt weergegeven. Ga naar het .bbb- of .idp-bestand. Klik op Openen.
  5. Klik op Terugzetten.
Als u klaar bent: Als het back-upbestand is gecodeerd, typt u het wachtwoord dat u tijdens de codering hebt ingesteld.

Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.