Voorwaarden: Wi-Fi-muzieksynchronisatie

Op uw BlackBerry-smartphone moet BlackBerry 6 of hoger worden uitgevoerd.

Als u een Wi-Fi-verbinding wilt gebruiken, controleert u de volgende vereisten:

  • De smartphone en de computer waarop de BlackBerry Desktop Software is geïnstalleerd, moeten op hetzelfde netwerk zijn aangesloten.
  • De Wi-Fi-verbinding voor uw smartphone moet zijn ingeschakeld.
  • De Wi-Fi-router voor uw computer die is gekoppeld aan uw smartphone moet zijn ingeschakeld.
  • Uw computer moet zijn aangesloten op uw Wi-Fi-router. Als uw computer een kabelverbinding in plaats van Wi-Fi-technologie gebruikt, moet deze op dezelfde netwerkrouter zijn aangesloten.
  • Als uw smartphone is gekoppeld aan een BlackBerry Enterprise Server, moeten Wi-Fi-verbindingen worden toegestaan door het IT-beleid op uw smartphone. Neem voor meer informatie contact op met uw beheerder.

Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.