De gegevens van uw smartphone verwijderen

Voordat u de gegevens van uw BlackBerry-smartphone verwijdert, is het verstandig een back-up van uw gegevens te maken, zodat u over een kopie op uw computer beschikt.

Research In Motion raadt u aan regelmatig een back-upbestand te maken en op te slaan op uw computer, met name voordat u software bijwerkt. Als u een recent back-upbestand bewaart op uw computer kunt u smartphonegegevens herstellen als u uw smartphone kwijtraakt of als uw smartphone wordt gestolen of beschadigd raakt door onvoorziene omstandigheden.

Let op!:
Als u codering hebt ingeschakeld, kan het verwijderen van alle smartphonegegevens maximaal een uur duren. Als u deze actie hebt gestart, kunt u deze niet stoppen. Als u uw smartphone opnieuw instelt, gaat het proces door nadat de smartphone opnieuw is opgestart.
 1. Sluit uw smartphone aan op uw computer.
 2. Klik op het pictogram BlackBerry Desktop Software in de map Programma's op uw computer.
 3. Klik op Gegevens wissen in het menu Toestel.
 4. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Klik op Alle gegevens als u alle smartphonegegevens wilt verwijderen.
  • Klik op Geselecteerde gegevens als u bepaalde gegevens wilt verwijderen. Schakel het selectievakje naast een of meer databases in.
 5. Schakel het selectievakje Interne toestelgegevens wissen in als u alle gegevens van de ingebouwde geheugenopslag wilt verwijderen.
 6. Voer indien nodig een van de volgende handelingen uit:
  • Schakel het selectievakje Back-up maken van gegevens voor het wissen in als u een back-upbestand van uw smartphonegegevens wilt maken.
  • Als u de naam van het back-upbestand wilt wijzigen, typt u in het veld Bestandsnaam een nieuwe bestandsnaam.
  • Schakel het selectievakje Back-upbestand coderen in als u het back-upbestand wilt coderen. Typ een wachtwoord.
 7. Klik op Wissen.
Volgend onderwerp: Bevestigingsvragen inschakelen

Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.