Smartphonetoepassingen verwijderen

Let op!:
Tijdens het verwijderen kunt u uw BlackBerry-smartphone niet gebruiken en kunt u de BlackBerry Desktop Software niet gebruiken om andere taken uit te voeren, zoals het verwijderen van andere smartphonetoepassingen of het bijwerken van uw BlackBerry Device Software. Als u uw smartphone loskoppelt van de computer of het proces annuleert voordat de toepassingen zijn verwijderd, kan uw smartphone onbruikbaar worden en moet u het proces opnieuw starten en voltooien om uw smartphone weer te kunnen gebruiken.
  1. Sluit uw smartphone aan op uw computer.
  2. Klik op het pictogram BlackBerry Desktop Software in de map Programma's op uw computer.
  3. Klik op het pictogram Toepassingen boven aan het scherm.
  4. Wis het selectievakje naast een of meer toepassingen die u wilt verwijderen.
  5. Klik op Starten.
  6. Volg de instructies op het scherm.

Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.