Een back-up maken van smartphonegegevens of tabletgegevens

Research In Motion raadt u aan regelmatig een back-upbestand te maken en op te slaan op uw computer, met name voordat u software bijwerkt. Als u een recent back-upbestand op uw computer bewaart, kunt u smartphone- of tabletgegevens herstellen als u uw smartphone of tablet kwijtraakt of als deze wordt gestolen of beschadigd raakt door onvoorziene omstandigheden.

 1. Sluit uw BlackBerry-smartphone of BlackBerry PlayBook-tablet aan op uw computer.
 2. Klik op het pictogram BlackBerry Desktop Software in de map Programma's op uw computer.
 3. Klik op het pictogram Back-up boven aan het scherm.
 4. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Klik op Alle gegevens als u een back-up wilt maken van al uw smartphone- of tabletgegevens.
  • Klik op Geselecteerde gegevens als u een back-up wilt maken van bepaalde gegevens. Schakel het selectievakje naast een of meer databases in.
 5. Voer indien nodig de volgende handelingen uit:
  • Als u de naam van uw back-upbestand wilt wijzigen, typt u in het veld Bestandsnaam een nieuwe bestandsnaam.
  • Schakel het selectievakje Back-upbestand coderen in als u uw smartphone- of tabletgegevens wilt coderen.
  • Als uw smartphone een ingebouwde mediaopslag heeft en u een back-up wilt maken van de bestanden die op die locatie zijn opgeslagen, schakel dan het selectievakje Back-up maken van ingebouwde mediaopslag in. Voor deze bewerking moet de modus voor massaopslag zijn ingeschakeld op uw smartphone.
 6. Klik op Back-up.
Als u klaar bent: Voer een wachtwoord in wanneer u daarom wordt gevraagd als u uw back-upgegevens hebt gecodeerd.

Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.