Gebruikershandleiding

Tips: indicatoren gebruiken

Indicatoren geven aan dat er nieuwe of bijgewerkte items zijn, zoals een nieuw bericht, een nieuw voicemailbericht of een nieuwe feed, of ze geven u informatie over de status van een item, zoals de batterij of de netwerkverbinding. Indicatoren worden vaak weergegeven op de pictogrammen van toepassingen, nieuwe inhoud in toepassingen, en boven aan het beginscherm.

Ga naar www.blackberry.com/docs/smartphones voor een volledig overzicht van indicatoren. Klik op uw smartphonemodel en vervolgens op het Pictogrammenoverzicht.

De indicator voor een nieuw item Afbeelding van indicator voor nieuw item verwijderen.

Open elk item met deze indicator. Als u de indicator bijvoorbeeld wilt verwijderen van het pictogram Berichten, klikt u op het pictogram.

Verwijder de indicator voor ongeopende berichten Afbeelding van indicator voor ongeopende berichten.

Voer een of meer van de volgende handelingen uit in de toepassing Berichten:
  • Open alle berichten door erop te klikken. Als u niet alle ongelezen berichten kunt vinden in het Postvak IN, zoek dan in uw berichtenmappen.
  • Markeer een bericht als gelezen. Markeer een bericht. Druk op de toets Menu> Markeren als gelezen.
  • Markeer alle berichten vóór een bepaalde datum als gelezen. Markeer een datumveld. Druk op de toets Menu> Eerder gelezen markeren.

Een indicator herkennen.

  • U kunt een indicator mogelijk herkennen aan het pictogram van de toepassing waarop de indicator betrekking heeft. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties om een volledige lijst van de toepassingen op uw BlackBerry-smartphone en de bijbehorende pictogrammen weer te geven. Klik op Toestel > Toepassingsbeheer.


Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.