Ik kan geen contactpersonen delen met een gekoppeld Bluetooth-toestel

Probeer het volgende:

  • Controleer of de Bluetooth®--technologie is ingeschakeld.
  • Controleer of uw BlackBerry-smartphone is gekoppeld met het Bluetooth-apparaat.
  • Controleer of in de Bluetooth-opties het veld Overdracht van contactpersonen niet is ingesteld op Uitgeschakeld.
  • Controleer of uw BlackBerry-smartphone is verbonden met een voor Bluetooth geschikt apparaat waarop u het profiel Handsfree of Object Push kunt gebruiken. Raadpleeg de documentatie bij het Bluetooth-apparaat voor meer informatie over ondersteunde profielen.


Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.