Een taak of memo wijzigen of verwijderen

Klik in het beginscherm of in de map Toepassingen op het pictogram Taken of het pictogram MemoPad.
  • Klik op de taak of memo als u deze wilt wijzigen. Wijzig de gegevens van de taak of memo. Druk op de toets Menu > Opslaan.
  • Markeer de taak of memo als u deze wilt verwijderen. Druk op de toets Menu > Verwijderen.


Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.