Gebruikershandleiding

Local Navigation

Het profiel van een contactpersoon weergeven

  1. Markeer een contactpersoon in het scherm met de contactpersonenlijst.
  2. Druk op de toets Afbeelding van menutoets > Profiel contactpersoon weergeven.
Als u klaar bent: Als u de weergaveafbeelding van een contactpersoon groter wilt bekijken, drukt u op de toets Afbeelding van menutoets > Weergaveafbeelding vergroten.

Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.