Gebruikershandleiding

Local Navigation

Trilsignaal voor ping uitschakelen

  1. Druk in het scherm met de contactpersonenlijst op de toets Afbeelding van menutoets > Opties.
  2. Schakel het selectievakje Trillen wanneer een ping wordt ontvangen uit.
  3. Druk op de toets Menu > Opslaan.
Als u klaar bent: Schakel het selectievakje Trillen wanneer een ping wordt ontvangen in als u het trilsignaal weer wilt inschakelen.

Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.