Gebruikershandleiding

Local Navigation

Een lijstitem wijzigen

 1. Klik in een groep op Lijsten.
 2. Klik op een lijst.
 3. Klik op een lijstitem.
 4. Ga als volgt te werk als u de gegevens van het lijstitem wilt wijzigen:
  • Wijzig het veld Status in Voltooid als u een lijstitem wilt markeren als voltooid.
  • Typ een nieuwe naam voor het lijstitem als u de naam van het lijstitem wilt wijzigen.
  • Typ een categorienaam als u een categorie wilt toevoegen of de categorie wilt wijzigen waaronder het lijstitem wordt weergegeven.
 5. Ga als volgt te werk als u het prioriteitsniveau of de vervaldatum voor het lijstitem wilt wijzigen:
  • Typ een deel van de naam van een lid als u de verantwoordelijkheid voor het lijstitem aan een lid wilt toewijzen. Klik op het lid.
  • Wijzig het veld Prioriteit als u een prioriteitsniveau voor het lijstitem wilt instellen.
  • Wijzig het veld Vervaldatum als u een vervaldatum wilt opgeven. Klik op Datum. Klik op een datum. Wijzig het veld Tot hoge prioriteit maken als u het prioriteitsniveau zo wilt instellen dat het automatisch wordt gewijzigd in 'Hoog' voor een lijstitem met een vervaldatum.
 6. Klik op Opslaan.
Volgend onderwerp: Een lijst sorteren
Vorig onderwerp: Een lijstitem toevoegen

Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.