Gebruikershandleiding

Local Navigation

Een lid toevoegen door een streepjescode te scannen

Voor deze taak moet uw BlackBerry-smartphone een camera hebben.

Afhankelijk van de machtigingen die de beheerder van de groep heeft ingesteld, is het mogelijk dat u een beheerder van de groep moet zijn om deze taak te kunnen verrichten. Als u NFC-technologie op uw smartphone hebt, kunt u ook leden toevoegen via BlackBerry Tag. Meer informatie over NFC-technologie vindt u in de Help.

  1. Klik in een groep op Leden > Uitnodigen voor BBM-groep > Een PIN-streepjescode scannen > Scannen starten.
  2. Houd uw smartphone zo vast dat de vier hoeken van de streepjescode op het scherm worden weergegeven. Blijf de smartphone vasthouden tot u het signaal hoort dat de handeling is geslaagd.

Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.