Wettelijke bepalingen

©2012 Research In Motion Limited. Alle rechten voorbehouden. BlackBerry®, RIM®, Research In Motion® en gerelateerde handelsmerken, namen en logo's zijn het eigendom van Research In Motion Limited en zijn geregistreerd en/of worden gebruikt als handelsmerken in de VS en andere landen over de hele wereld. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaren.Deze documentatie wordt u in de huidige staat ("as is") aangeboden zonder enige voorwaarde, goedkeuring, belofte, verklaring of garantie of aansprakelijkheid door Research In Motion Limited en daaraan gelieerde ondernemingen ("RIM"), en Research In Motion Limited doet hier uitdrukkelijk afstand van voor zover toegestaan door het toepasselijk recht in uw rechtsgebied. RIM accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor enige typefouten, technische onjuistheden of andere onnauwkeurigheden, fouten of omissies in deze documentatie.Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.