Een item verwijderen

  1. Markeer een item in het scherm Mijn wereld.
  2. Druk op de menutoets > Verwijderen.
De status van het item wordt gewijzigd in Verwijderd.
Als u klaar bent:
Volgend onderwerp: Een item opnieuw installeren

Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.