Gebruikershandleiding

Local Navigation

Basisbeginselen van zakelijke oproepen

Over zakelijke oproepen

De BlackBerry MVS Client koppelt uw BlackBerry-smartphone aan uw zakelijke nummer, zodat u zakelijke oproepen op uw smartphone kunt ontvangen en voeren en de functies van uw bureautelefoon, zoals doorverbinden en voicemail, kunt gebruiken. Wanneer iemand uw zakelijke nummer belt, gaan uw bureautelefoon en uw smartphone tegelijkertijd over. Wanneer u via uw smartphone een oproep plaatst met uw zakelijke nummer, lijkt het alsof de oproep is geplaatst via uw bureautelefoon. U kunt zakelijke oproepen die u via uw smartphone plaatst, naar uw bureautelefoon of naar een ander telefoonnummer verplaatsen. U kunt ook oproepen plaatsen en ontvangen, een tweede oproep tijdens een oproep plaatsen en ontvangen, een oproep in de wacht zetten, oproepen hervatten, en oproepen overdragen en verplaatsen met uw zakelijke nummer als u in een gebied zonder gegevensdekking bent of als gegevensservices op uw smartphone zijn uitgeschakeld. Als uw zakelijke nummer niet beschikbaar is, wordt het pictogram zakelijk nummer niet beschikbaar weergegeven boven aan het beginscherm van uw smartphone.

U kunt allerlei veelvoorkomende telefoontaken uitvoeren, zoals het plaatsen van oproepen, het beluisteren van uw voicemail of oproepen in de wacht zetten. U kunt deze taken op dezelfde wijze uitvoeren als wanneer u het mobiele telefoonnummer gebruikt dat u hebt gekregen van uw serviceprovider voor draadloze netwerken op uw smartphone. U vindt meer informatie over deze taken in de toepassing MVS Help. Om de MVS Help te raadplegen, drukt u vanuit het beginscherm op de toets Verzenden . Druk op de toets Menu > MVS Help.

Let op!:
Noodoproepen naar 911, 112, 000, 999 of andere internationale nummers van een hulpdiensten of vergelijkbare alarmdiensten worden niet verwerkt via het BlackBerry® Mobile Voice System en worden uitsluitend verwerkt door uw BlackBerry-toestel indien een mobiel netwerk van een serviceprovider voor draadloze netwerken beschikbaar is. BlackBerry MVS is geen vervanging van traditionele telefoondiensten. U dient aanvullende maatregelen te treffen, los van BlackBerry MVS, om toegang te hebben tot traditionele vaste of draadloze telefoondiensten, zoals de mogelijkheid om alarmnummers te bellen. Research In Motion en aan Research In Motion gelieerde ondernemingen en hun respectieve managers, directeurs en werknemers zijn geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van welke aard dan ook verschuldigd voor persoonlijk letsel, overlijden of schade voortvloeiend uit of in verband met het niet kunnen gebruiken van de noodoproepservices (bijvoorbeeld 911, 112, 000 of 999) via BlackBerry MVS. Door de BlackBerry MVS Client te gebruiken, gaat u akkoord met het bovenstaande. Verwijder de BlackBerry MVS Client van uw toestel als u niet akkoord gaat met het bovenstaande.

De functies voor een bureautelefoon op uw smartphone bekijken

Afhankelijk van het telefoonsysteem van uw organisatie zijn sommige functies of opties voor bureautelefoons mogelijk niet beschikbaar op uw BlackBerry-smartphone. Neem voor meer informatie contact op met uw beheerder.
 1. Druk op de toets Afbeelding van de verbindingstoets.
 2. Druk op de toets Menu > Opties.
 3. Klik op uw zakelijke nummer.
 4. Klik op MVS-status.
In de sectie Instellingen oproepbeheer staan de functies en opties voor bureautelefoons die op uw smartphone beschikbaar zijn.

Info over het gebruik van de BlackBerry MVS Client met Wi-Fi

Als u een voor Wi-Fi geschikte BlackBerry-smartphone hebt en u zich binnen het bereik van een Wi-Fi-netwerk bevindt, kan de BlackBerry MVS Client de functie Voice over Wi-Fi gebruiken om een oproep met een Wi-Fi-netwerk te verbinden. Kosten die doorgaans aan uw mobiele netwerk zijn gekoppeld voor dergelijke oproepen zijn niet van toepassing en u gebruikt geen minuten van uw abonnement op een draadloze service. Als u Voice over Wi-Fi wilt gebruiken, moet u toegang hebben tot BlackBerry-services via het Wi-Fi-netwerk en uw beheerder moet toestaan dat u Voice over Wi-Fi op het Wi-Fi-netwerk gebruikt.

Als u uw zakelijke telefoonnummer zowel met een Wi-Fi-netwerk als het mobiele netwerk kunt gebruiken en u een oproep plaatst terwijl u zich binnen het bereik van een Wi-Fi-netwerk bevindt, kunt u de oproep automatisch naar het mobiele netwerk verplaatsen zodat u de oproep kunt voortzetten wanneer u het bereik van het Wi-Fi-netwerk verlaat. De oproep blijft op het mobiele netwerk nadat deze vanaf het Wi-Fi-netwerk is verplaatst. Op dezelfde manier kunt u ook een zakelijke oproep op het mobiele netwerk automatisch met uw smartphone naar het Wi-Fi-netwerk verplaatsen wanneer u binnen het bereik van een Wi-Fi-dekkingsgebied komt. Als u het dekkingsgebied van het Wi-Fi-netwerk verlaat, wordt de oproep automatisch naar het mobiele netwerk verplaatst en blijft deze op het mobiele netwerk.

Tijdelijk het telefoonnummer wijzigen dat u gebruikt om te bellen

Afhankelijk van de opties die uw beheerder instelt, kunt u oproepen plaatsen met elk telefoonnummer dat aan uw BlackBerry-smartphone is gekoppeld.
 1. Druk op de toets Afbeelding van de verbindingstoets.
 2. Klik op uw telefoonnummer boven aan het scherm.
 3. Klik op het telefoonnummer dat u wilt gebruiken om te bellen.
Afhankelijk van de instellingen voor uw voorkeursnummer en -netwerk, wordt het telefoonnummer dat u gebruikt om te bellen mogelijk automatisch weer gewijzigd in uw voorkeursnummer nadat u hebt gebeld. U kunt dit voorkomen door een voorkeursnummer voor het plaatsen van oproepen in te stellen.

Tijdens een oproep een tweede oproep plaatsen

Als u een tweede oproep plaatst, wordt de eerste oproep in de wacht gezet.
Druk tijdens een gesprek op de toets Menu > Nieuwe oproep of Deelnemer toevoegen.
 • Als u een telefoonnummer in uw oproeplogboek wilt bellen, klikt u op het gewenste telefoonnummer.
 • Als u een telefoonnummer wilt bellen dat niet in uw oproeplogboek staat, typt u het telefoonnummer. Druk op de toets Verzenden .
Als u klaar bent:

Als de tweede oproep niet wordt beantwoord en u terug wilt keren naar de eerste oproep, drukt u op de toets Menu > Hervatten.

Om tussen de eerste oproep en tweede oproep te schakelen, druk u op de toets Menu > Wisselen.

Beperkingen voor het verplaatsen en overbrengen van oproepen

Als u meer dan één oproep op uw BlackBerry-smartphone hebt geplaatst (bijvoorbeeld wanneer u een tweede oproep in de wacht hebt gezet), kunt u een oproep niet verplaatsen of overbrengen.

Afhankelijk van de opties die de beheerder voor u heeft ingesteld, kunt u oproepen al dan niet verplaatsen of overbrengen. Neem voor meer informatie contact op met uw beheerder.

Een oproep van uw smartphone naar uw bureautelefoon of een andere telefoon verplaatsen

Als u een zakelijk gesprek voert op uw BlackBerry-smartphone, kunt u dit gesprek verplaatsen naar een andere telefoon zonder het gesprek in de wacht te zetten. Wanneer u het gesprek verplaatst, gaat de andere telefoon over.
 1. Druk tijdens een gesprek op de toets Menu > Oproep verplaatsen.
  • Klik op Bureau om een gesprek naar uw bureautelefoon te verplaatsen.
  • Als u een oproep naar een andere telefoon wilt verplaatsen, klikt u op Eenmalig nummer. Als het telefoonnummer in uw contactpersonenlijst staat, klikt u op de contactpersoon. Staat het telefoonnummer niet in de contactpersonenlijst, dan klikt u op Eenmalig gebruiken. Typ het telefoonnummer. Druk op de toets Verzenden .
 2. Beantwoord de oproep op de andere telefoon.

Een oproep van uw bureautelefoon naar uw smartphone verplaatsen

Als u een gesprek voert op uw bureautelefoon en u moet uw bureau verlaten, kunt u het gesprek vlug naar uw BlackBerry-smartphone verplaatsen zodat u het gesprek kunt voortzetten.
 1. Plaats de oproep op uw bureautelefoon in de wacht.
 2. Druk op uw smartphone op Verzenden .
 3. Druk op de toets Menu > Oproepen verplaatsen van bureau.
Uw bureautelefoon verbreekt de verbinding met de oorspronkelijke oproep en het gesprek kan worden voortgezet op uw smartphone.

Een oproep van uw zakelijke nummer naar uw mobiele nummer verplaatsen

Als uw netwerkvoorkeur zo wordt ingesteld dat uw BlackBerry-toestel alleen een Wi-Fi-netwerk gebruikt voor zakelijke oproepen, kunt u een oproep van uw zakelijke nummer verplaatsen naar uw mobiele nummer (dat door uw serviceprovider voor het draadloze netwerk is opgegeven).
Druk tijdens een oproep op de toets Afbeelding van menutoets. > Oproep verplaatsen > Mobiel.
Uw oproep wordt voortgezet op uw mobiele nummer.

Een oproep verplaatsen van een Wi-Fi-netwerk naar het mobiele netwerk

Als u een zakelijk gesprek voert via een Wi-Fi-netwerk en u staat op het punt buiten het bereik van een Wi-Fi-netwerk te komen, kunt u de oproep naar het mobiele netwerk verplaatsen.

Vóór u begint: Hiervoor dient uw netwerkvoorkeur zodanig te worden ingesteld dat uw BlackBerry-smartphone een Wi-Fi-netwerk of mobiel netwerk voor zakelijke oproepen kan gebruiken.
Druk tijdens een oproep op de toets Menu > Oproep verplaatsen > Work (mobiel).
Uw gesprek wordt voortgezet met uw zakelijke telefoonnummer, maar u voert het gesprek via het mobiele netwerk.

Een oproep verplaatsen van het mobiele netwerk naar een Wi-Fi-netwerk

Als u zakelijke gesprekken voert via het mobiele netwerk en u bevindt zich binnen het bereik van een Wi-Fi-netwerk, kunt u de oproepen naar het Wi-Fi-netwerk verplaatsen.

Vóór u begint: Hiervoor dient uw netwerkvoorkeur zodanig te worden ingesteld dat uw BlackBerry-smartphone een Wi-Fi-netwerk of mobiel netwerk voor zakelijke oproepen kan gebruiken.
Druk tijdens een oproep op de toets Menu > Oproep verplaatsen > Work (Wi-Fi).
Uw gesprek wordt voortgezet met uw zakelijke telefoonnummer, maar u voert het gesprek via een Wi-Fi-netwerk.

Een oproep doorverbinden naar een ander telefoonnummer

 1. Druk op de toets Afbeelding van menutoets > Doorverbinden.
  • Om de oproep door te verbinden naar een telefoonnummer in uw oproepenlogboek, klikt u op een telefoonnummer.
  • Om de oproep door te verbinden naar een contactpersoon in uw contactpersonenlijst, drukt u op de toets Afbeelding van menutoets > Oproepen van contactpersonen. Klik op een contactpersoon.
  • Om de oproep door te verbinden naar een telefoonnummer dat niet in uw contactpersonenlijst of oproeplogboek staat, typt u een telefoonnummer. Druk op de toets Afbeelding van verbindingstoets .
 2. Nadat de contactpersoon de oproep heeft beantwoord, drukt u op de toets Afbeelding van menutoets > Doorverbinden voltooien.
De verbinding met de oorspronkelijke oproep wordt verbroken.

Meerdere personen aan een gesprek toevoegen

Opmerking: Het aantal personen dat u aan een gesprek kunt toevoegen hangt af van het telefoonsysteem van uw organisatie. Neem voor meer informatie contact op met uw beheerder.
 1. Druk tijdens een oproep op de toets Afbeelding van menutoets > Deelnemer toevoegen.
  • Klik op het oproeplogboek om een persoon toe te voegen wiens telefoonnummer in uw oproeplogboek staat.
  • Als u een contactpersoon wilt toevoegen, drukt u op de toets Afbeelding van menutoets > Oproepen van contactpersonen of klikt u op het tabblad Contactpersonen. Klik op een contactpersoon.
  • Voer een telefoonnummer in om nog een persoon toe te voegen. Druk op de toets Verzenden .
 2. Als u de oproep hebt beantwoord, drukt u op de toets Afbeelding van menutoets > Deelnemen aan vergadering.
 3. Herhaal stap 1 en 2 om meer personen aan het gesprek toe te voegen.
Volgend onderwerp: Oproepopties
Vorig onderwerp: Zakelijke oproepen

Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.