Gebruikershandleiding

Local Navigation

Problemen oplossen bij zakelijke oproepen

Het geluid wijzigen dat u hoort terwijl een oproep wordt verbonden

De BlackBerry MVS Client kan even bezig zijn een oproep te verbinden voordat de telefoon van uw contactpersoon overgaat. U hoort standaard een toon terwijl de oproep wordt verbonden, maar u kunt ervoor kiezen in plaats daarvan een verbindingstoon te horen. Wanneer de oproep wordt verbonden, hoort u de verbindingstoon.

Het hangt van de opties af die de beheerder voor u heeft ingesteld, of u deze handeling kunt uitvoeren.

 1. Druk in het beginscherm op de toets Afbeelding van de verbindingstoets.
 2. Druk op de toets Menu > Opties.
 3. Klik op uw zakelijke nummer.
 4. Klik op MVS - Algemene instellingen.
 5. Wijzig het veld Als mijn uitgaande oproep wordt verbonden, wil ik horen.
 6. Druk op de toets Menu > Opslaan.

Ik kan geen oproepen verplaatsen naar mijn bureautelefoon

Controleer of het telefoonnummer waarnaar uw BlackBerry-smartphone het gesprek wil verplaatsen, het juiste telefoonnummer is.

 1. Druk op de toets Afbeelding van de verbindingstoets.
 2. Druk op de toets Menu > Opties.
 3. Klik op uw zakelijke nummer.
 4. Klik op MVS - Algemene instellingen.
  • Voer een nieuw telefoonnummer in als het nummer niet juist is. Druk op de toets Menu > Opslaan.
  • Neem contact op met uw beheerder als u een telefoonnummer niet kunt wijzigen.

Mijn smartphone verplaatst oproepen niet automatisch van het ene netwerk naar het andere

Als uw BlackBerry-smartphone oproepen van een Wi-Fi-netwerk niet automatisch naar het mobiele netwerk verplaatst of van een mobiel netwerk naar een Wi-Fi-netwerk, kunt u de oproep handmatig verplaatsen.

 1. Druk tijdens een gesprek op de toets Menu > Oproep verplaatsen > Work (Wi-Fi) of Work (mobiel).

De verbinding van mijn oproep werd verbroken

Als u via een Wi-Fi-netwerk een oproep hebt geplaatst en u verlaat het bereik van het Wi-Fi-netwerk, wordt de verbinding van uw oproep mogelijk verbroken. Probeer het volgende:

 • Plaats de oproep via het mobiele netwerk in plaats van via een Wi-Fi-netwerk.
 • Zorg ervoor dat u zich weer binnen het bereik van het Wi-Fi-netwerk bevindt en probeer de oproep nogmaals te plaatsen.

Ik ontvang ongewenste oproepen

Als contactpersonen in uw lijst met geblokkeerde bellers u kunnen bereiken, zijn uw bellerbeperkingen mogelijk zó ingesteld dat geblokkeerde bellers u toch kunnen bellen, of heeft uw beheerder mogelijk het gebruik van uw lijst met geblokkeerde bellers uitgeschakeld. Neem voor meer informatie contact op met uw beheerder.

Ik kan geen oproepen plaatsen of ontvangen met mijn mobiele nummer

Afhankelijk van de opties die uw beheerder instelt, kunt u mogelijk alleen oproepen plaatsen of ontvangen met het zakelijke nummer dat aan uw BlackBerry-smartphone is gekoppeld. U kunt echter wel noodoproepen plaatsen en ontvangen met uw mobiele nummer. Neem voor meer informatie contact op met uw beheerder.

Ik kan het voorkeursnummer of -netwerk dat ik voor zakelijke oproepen gebruik, niet instellen

Afhankelijk van de opties die uw beheerder instelt, kunt u het voorkeursnummer of -netwerk voor zakelijke oproepen mogelijk niet instellen. Ook kunt u de instellingen voor het doorsturen van oproepen voor uw mobiele nummer mogelijk niet wijzigen. Neem voor meer informatie contact op met uw beheerder.
Volgend onderwerp: Problemen oplossen

Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.