Gebruikershandleiding

Local Navigation

Oproepopties

De weergavenaam voor het telefoonnummer wijzigen

 1. Druk op de toets Afbeelding van de verbindingstoets.
 2. Markeer het telefoonnummer boven aan het scherm.
 3. Druk op de toets Afbeelding van menutoets > Regels bewerken.
 4. Typ een nieuwe weergavenaam. De naam mag maximaal 11 tekens lang zijn. Het gedeelte van de naam tussen haakjes '( )' mag niet worden gewijzigd.
 5. Druk op de toets Menu > Opslaan.

Het voorkeursnummer voor het plaatsen van oproepen instellen

Het hangt van de opties af die de beheerder voor u heeft ingesteld, of u deze handeling kunt uitvoeren. Neem voor meer informatie contact op met uw beheerder.
 1. Druk op de toets Afbeelding van de verbindingstoets.
 2. Druk op de toets Menu > Opties.
 3. Klik op uw zakelijke nummer.
 4. Klik op MVS-lijnen en -netwerken.
  • Wijzig het veld Standaardlijn voor uitgaande oproepen in Work als u uw zakelijke nummer wilt gebruiken voor uitgaande oproepen. Wijzig het veld Gebruik mijn mobiele lijn als mijn lijn voor Work niet beschikbaar is in Altijd, Mij vragen of Nooit om in te stellen of uw BlackBerry-smartphone uw mobiele nummer gebruikt als uw zakelijke nummer niet beschikbaar is.
  • Wijzig het veld Standaardlijn voor uitgaande oproepen in Mobiel als u uw mobiele nummer wilt gebruiken voor uitgaande oproepen.
  • Als u het telefoonnummer wilt gebruiken dat u de vorige keer hebt gekozen, wijzigt u het veld Standaardlijn voor uitgaande oproepen in Laatst geselecteerd. Wijzig het veld Gebruik mijn mobiele lijn als mijn lijn voor Work niet beschikbaar is in Altijd of Mij vragen als het laatst geselecteerde nummer uw zakelijke nummer is en u in wilt stellen of uw smartphone uw mobiele nummer gebruikt als uw zakelijke nummer niet beschikbaar is.
 5. Druk op de toets Menu > Opslaan.

Het voorkeursnetwerk voor het plaatsen en ontvangen van zakelijke oproepen instellen

Het hangt van de opties af die de beheerder voor u heeft ingesteld, of u deze handeling kunt uitvoeren. Neem voor meer informatie contact op met uw beheerder.
 1. Druk op de toets Afbeelding van de verbindingstoets.
 2. Druk op de toets Menu > Opties.
 3. Klik op uw zakelijke nummer.
 4. Klik op MVS-lijnen en -netwerken.
  • Wijzig het veld Standaardnetwerk voor oproepen: Work in Wi-Fi als u een Wi-Fi-netwerk wilt gebruiken wanneer dit beschikbaar is. Wijzig het veld Mobiel gebruiken als Wi-Fi niet beschikbaar is in Ja of Nee om in te stellen of uw BlackBerry-smartphone het mobiele netwerk gebruikt wanneer een Wi-Fi-netwerk niet beschikbaar is.
  • Wijzig het veld Standaardnetwerk voor oproepen: Work in Mobiel als u een mobiel netwerk wilt gebruiken wanneer dit beschikbaar is. Wijzig het veld Wi-Fi gebruiken als mobiel niet beschikbaar is in Ja of Nee om in te stellen of uw smartphone een Wi-Fi-netwerk gebruikt wanneer het mobiele netwerk niet beschikbaar is.
 5. Druk op de toets Menu > Opslaan.

De Wi-Fi-netwerken instellen die u met uw zakelijke nummer wilt gebruiken

Het hangt van de opties af die de beheerder voor u heeft ingesteld, of u deze handeling kunt uitvoeren. Neem voor meer informatie contact op met uw beheerder.
Vóór u begint: Voor deze taak dienen er Wi-Fi-netwerken op uw BlackBerry-smartphone te zijn opgeslagen.
 1. Druk op de toets Afbeelding van de verbindingstoets.
 2. Druk op de toets Menu > Opties.
 3. Klik op uw zakelijke nummer.
 4. Klik op MVS Wi-Fi-netwerken.
 5. Schakel het selectievakje naast een of meer opgeslagen Wi-Fi-netwerken in.
 6. Druk op de toets Menu > Opslaan.

Uw smartphone zo instellen dat oproepen automatisch van het ene netwerk naar het andere worden verplaatst

Het hangt van de opties af die de beheerder voor u heeft ingesteld, of u deze handeling kunt uitvoeren. Neem voor meer informatie contact op met uw beheerder.
Vóór u begint: Stel uw BlackBerry-smartphone in om een Wi-Fi-netwerk te gebruiken voor zakelijke oproepen. Wanneer er geen Wi-Fi-netwerk beschikbaar is, gebruikt u het mobiele netwerk.
 1. Druk op de toets Afbeelding van de verbindingstoets.
 2. Druk op de toets Menu > Opties.
 3. Klik op uw zakelijke nummer.
 4. Klik op MVS-netwerk-handoff.
  • Als u uw smartphone zo wilt instellen dat een oproep wordt verplaatst zonder u te vragen, selecteert u de optie Altijd. Wanneer uw smartphone een oproep verplaatst, hoort u een toon.
  • Als u uw smartphone zo wilt instellen dat u eerst toestemming wilt geven voordat een oproep wordt verplaatst, selecteert u de optie Mij vragen.
  • Als u uw smartphone zo wilt instellen dat oproepen niet meer van het ene netwerk naar het andere worden verplaatst, selecteert u de optie Nooit.
 5. Druk op de toets Menu > Opslaan.

Het geluid wijzigen dat u hoort terwijl een oproep wordt verbonden

De BlackBerry MVS Client kan even bezig zijn een oproep te verbinden voordat de telefoon van uw contactpersoon overgaat. U hoort standaard een toon terwijl de oproep wordt verbonden, maar u kunt ervoor kiezen in plaats daarvan een verbindingstoon te horen.

Het hangt van de opties af die de beheerder voor u heeft ingesteld, of u deze handeling kunt uitvoeren. Wanneer de oproep wordt verbonden, hoort u de verbindingstoon. Neem voor meer informatie contact op met uw beheerder.

 1. Druk op de toets Afbeelding van de verbindingstoets.
 2. Druk op de toets Menu > Opties.
 3. Klik op uw zakelijke nummer.
 4. Klik op MVS - Algemene instellingen.
 5. Stel het veld Als mijn uitgaande oproep wordt verbonden, wil ik horen in op Belt of Melodieën.
 6. Druk op de toets Menu > Opslaan.

Call forwarding

Depending on the options that your administrator sets, you can forward calls to your desk phone, a mobile number, or a number that is external or internal to your organization. For more information, contact your administrator.

Forward or stop forwarding calls

Before you begin: Depending on the options that your administrator sets, you might not be able to perform this task. For more information, contact your administrator.
 1. Druk in het beginscherm op de toets Afbeelding van de verbindingstoets.
 2. Press the Menu key > Options.
 3. Click your work number.
 4. Click MVS Call forwarding.
 5. Perform one of the following actions:
  • To forward all calls to a call forwarding number, change the Forward Calls field to Always. Change the Forward All Calls field to a call forwarding number.
  • To forward only unanswered calls to a call forwarding number, change the Forward Calls field to Conditional. Change the If Busy, If No Reply, and If Not Reachable fields to a call forwarding number.
 6. Druk op de toets Menu > Opslaan.
Your call forwarding options apply to all subsequent incoming calls until you change your options again.
After you finish: To stop forwarding calls, change the Forward Calls field to Never.

Add, change, or delete a call forwarding number

Before you begin: Depending on the options that your administrator sets, you might not be able to perform this task. For more information, contact your administrator.
 1. Druk in het beginscherm op de toets Afbeelding van de verbindingstoets.
 2. Press the Menu key > Options.
 3. Click your work number.
 4. Click MVS Call Forwarding.
 5. Press the Menu key.
 6. Perform one of the following actions:
  • To add a call forwarding number, click New Number. Type a phone number. Druk op de toets Enter op het toetsenbord.
  • To change a call forwarding number, click Edit Numbers. Highlight a phone number. Change the phone number. Druk op de toets Enter op het toetsenbord.
  • To delete a call forwarding number, click Edit Numbers. Click a phone number. Click Delete.
 7. Press the Menu key > Close.
Volgend onderwerp: Oproepfilters

Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.