Een item kopen

  1. Klik op een item.
  2. Klik op Kopen > Nu kopen.
Als u klaar bent: U kunt uw gedownloade items vinden en openen in het scherm My World. U kunt gedownloade items ook vinden in het beginscherm van uw BlackBerry-smartphone of zoeken in een van de volgende mappen in het beginscherm van uw smartphone: Downloads, Spelletjes, Toepassingen of Instant Messaging.
Volgend onderwerp: Een cadeauverzoek verzenden

Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.