Help Center

Local Navigation

Het toetsenbord vergrendelen

Als u geen wachtwoord voor uw BlackBerry®-toestel hebt ingesteld, kunt u het toetsenbord vergrendelen om te voorkomen dat er per ongeluk oproepen worden gedaan en toetsen worden ingedrukt.
Klik in het beginscherm op het pictogram Toetsenbordvergrendeling.
U ontgrendelt het toetsenbord door op de toets met het sterretje (*) en de verbindingstoets te drukken.

Trefwoordenregister


Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.