Help Center

Local Navigation

De pincode van de SIM-kaart wijzigen

  1. Klik in het beginscherm op het pictogram Opties.
  2. Klik op Geavanceerde opties.
  3. Klik op SIM-kaart.
  4. Druk op de menutoets.
  5. Klik op PIN2-code wijzigen.

Trefwoordenregister


Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.