Nieuwe functies en verbeteringen

Item

Beschrijving

Toepassingsupdates

U ontvangt nu een bericht wanneer een nieuwe versie van BlackBerry® Messenger beschikbaar is. Via het menu in het scherm BlackBerry Messenger kunt u echter ook zelf controleren of er nieuwe versies van BlackBerry Messenger zijn.

Back-up maken en terugzetten

U kunt een back-up van uw BlackBerry Messenger-gegevens (onder andere uw contactpersonen, profiel en groepslidmaatschap) maken en die gegevens herstellen met behulp van BlackBerry Messenger door een back-upbestand op uw toestel te maken of door een e-mailadres bij BlackBerry Messenger te registreren en de back-up en het herstel van gegevens automatisch via het draadloze netwerk te laten uitvoeren. In het scherm Opties in BlackBerry Messenger staan de opties voor het maken van een back-up en het terugzetten van de back-up.

U kunt ook met BlackBerry® Desktop Manager op een computer een back-up van uw BlackBerry Messenger-contactpersonen, -profiel en -groepslidmaatschap maken en terugzetten.

BlackBerry Groups

U kunt de functie BlackBerry® Groups van BlackBerry Messenger gebruiken om afbeeldingen, lijsten, afspraken, enzovoort te delen met groepsleden. Elke groep kan maximaal dertig leden bevatten.

Chats

U kunt nu de volgende acties uitvoeren:
 • Wijzigen hoe berichten in chatsessies worden weergegeven.
 • Bestanden van maximaal 6 MB verzenden naar een contactpersoon op wiens toestel ook BlackBerry Messenger 5.0 is geïnstalleerd.
 • Afbeeldingen die u ontvangt, groter bekijken.
 • Een afbeelding van het voorbeeldscherm opslaan of doorsturen.

Afbeeldingen die door contactpersonen worden verzonden, worden automatisch geaccepteerd. Standaard worden spraakmemo's die door contactpersonen worden verzonden, automatisch geaccepteerd. Wanneer u een spraakmemo verzendt, wordt de opname direct gestart.

Verbeteringen aan het scherm met de contactpersonenlijst

U kunt nu de volgende acties uitvoeren:
 • De spatiëring van de lijst met contactpersonen wijzigen.
 • Weergaveafbeeldingen en statusberichten weergeven en wijzigen.
 • Naar een naam van een contactpersoon of groep zoeken.
 • Meerdere contactpersonen tegelijk naar een nieuwe categorie voor contactpersonen (voorheen contactgroepen genaamd) verplaatsen.
 • Naar een andere categorie gaan door te drukken op de spatietoets op uw toestel.

Contactpersonen

U kunt de volgende acties uitvoeren:
 • De streepjescode van het BlackBerry Messenger-profiel van een contactpersoon scannen om de persoon aan uw lijst of groep met contactpersonen toe te voegen.
 • Een snelkoppeling van een contactpersoon toevoegen aan het beginscherm van uw toestel zodat u snel toegang hebt tot die contactpersoon.
 • Weergaveafbeeldingen in BlackBerry Messenger vervangen door afbeeldingen van contactpersonen uit de toepassing voor contactpersonen of vice versa.

Meldingen

U kunt in de geluidstoepassing een ander geluid selecteren dat u wilt laten afspelen wanneer u een nieuw BlackBerry Messenger- of BlackBerry Groups-bericht ontvangt. Ook kunt u in het scherm Gegevens van groep hoorbare meldingen en beginschermindicatoren uitschakelen voor elke groep waarvan u lid bent.

Tekstberichten

Met deze functie kunt u tekstberichten en expresberichten vanuit één toepassing verzenden en ontvangen. U kunt contactpersonen voor tekstberichten aan uw BlackBerry Messenger-lijst met contactpersonen toevoegen en opties voor het ontvangen van tekstberichten van BlackBerry Messenger-contactpersonen die met een telefoonnummer aan de toepassing voor contactpersonen zijn gekoppeld, in BlackBerry Messenger wijzigen.

Opmerking: Voor alle tekstberichten die u met BlackBerry Messenger verzendt en ontvangt, worden de standaardkosten voor tekstberichten in rekening gebracht. Voor deze functie is BlackBerry® Device Software 5.0 of later nodig.
Volgend onderwerp: Vereisten

Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.