Mijn contactpersonen worden niet weergegeven in BlackBerry Messenger

Uw BlackBerry® Messenger-contactpersonen worden mogelijk niet in het scherm met de contactpersonenlijst weergegeven als u bijvoorbeeld op een ander BlackBerry-toestel bent overgestapt of als u de BlackBerry® Device Software hebt bijgewerkt zonder een back-up van uw toestelgegevens te maken en te herstellen.

Als u met BlackBerry® Desktop Manager een back-upbestand van uw contactpersonenlijst hebt opgeslagen op uw toestel, op een mediakaart of op uw computer, kunt u uw contactpersonenlijst herstellen met dat back-upbestand. Afhankelijk van uw organisatie, kunt u uw contactpersonenlijst misschien via het draadloze netwerk herstellen als u eerder een e-mailadres hebt gekoppeld aan een toestel waarop de laatste versie van BlackBerry Messenger is geïnstalleerd. RIM raadt u aan regelmatig een back-upbestand te maken en op te slaan op uw computer, met name voordat u software bijwerkt. Als u een recent back-upbestand bewaart op uw computer kunt u toestelgegevens herstellen als u uw toestel kwijtraakt of als uw toestel wordt gestolen of beschadigd raakt door onvoorziene omstandigheden.


Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.