Ik kan geen afbeelding verzenden.

Afhankelijk van uw serviceprovider voor draadloze netwerken of het aantal toepassingen dat u hebt geïnstalleerd en tegelijkertijd op uw BlackBerry®-toestel uitvoert, is het mogelijk dat u afbeeldingen van een bepaalde grootte niet kunt verzenden.

Voer een van de volgende acties uit:
  • Probeer een kleinere afbeelding te verzenden. Afhankelijk van uw BlackBerry® Device Software is het mogelijk dat u wordt gevraagd de grootte van de afbeelding aan te passen. Markeer de afbeelding in de cameratoepassing als u de grootte wilt controleren van de afbeelding die u wilt verzenden. Druk op de menutoets. Klik op Eigenschappen.
  • Als u onlangs toepassingen op uw toestel hebt geminimaliseerd met de verbreektoets, klikt u in het beginscherm van uw toestel op het pictogram van een van deze toepassingen. Houd de Escape-toets ingedrukt om de toepassing te sluiten en een deel van het toestelgeheugen vrij te maken. Probeer de afbeelding opnieuw te verzenden.
  • Probeer de afbeelding op een computer kleiner te maken of op te slaan met een lagere resolutie voor u de afbeelding opnieuw verzendt.

Neem contact op met uw serviceprovider voor draadloze netwerken of uw organisatie voor meer informatie over de limieten voor bestandsoverdracht.

Vorig onderwerp: Problemen oplossen

Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.