Ik kan geen e-mailadres registreren bij BlackBerry Messenger

Er wordt via het draadloze netwerk een back-up van uw BlackBerry® Messenger-contactpersonenlijst gemaakt zolang u minimaal één van de e-mailadressen die aan uw toestel zijn gekoppeld, bij BlackBerry Messenger hebt geregistreerd.

Als u hebt geprobeerd om een of meer e-mailadressen die aan uw toestel zijn gekoppeld, bij BlackBerry Messenger te registreren, maar het e-mailadres in het scherm Back-up op afstand in BlackBerry Messenger wordt vermeld als niet geregistreerd, kunt u het volgende proberen:

  • Controleer of het e-mailadres dat u bij BlackBerry Messenger probeert te registreren een pictogram in het beginscherm of in een map op uw toestel heeft, en of u e-mailberichten van die e-mailaccount op uw toestel ontvangt. Klik op het pictogram Toolkit of Installatiewizard als u nog geen e-mailadres aan uw toestel hebt gekoppeld.
  • Als u de eerste keer een e-mailadres bij BlackBerry Messenger registreert, wacht u even tot BlackBerry Messenger het registratiebericht heeft verwerkt.
  • Controleer op een computer in uw e-mailaccount of het registratie-e-mailbericht van BlackBerry Messenger niet is terechtgekomen in een map met spamberichten. Misschien moet u de afzender als veilig markeren of moet u uw filters voor e-mailberichten wijzigen voordat u opnieuw probeert het e-mailadres te registreren met het menu-item Verificatie-e-mail opnieuw verzenden in het scherm E-mailstatus bewerken in BlackBerry Messenger.
  • Als uw toestel is gekoppeld aan een e-mailaccount die gebruikmaakt van een BlackBerry® Enterprise Server wordt deze functie, afhankelijk van uw organisatie, mogelijk niet ondersteund.
Vorig onderwerp: Problemen oplossen

Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.