Help Center

Local Navigation

Ik ontvang geen meldingen voor een groep

Voer de volgende acties uit als u geen hoorbare meldingen of indicatoren in het beginscherm ontvangt die u verwacht voor een groep.

  • Klik in het beginscherm of in de map Instant Messaging op het pictogram BlackBerry Messenger. Klik in het scherm met de contactpersonenlijst in de categorie BlackBerry Groups op een groep. Druk op de menutoets. Klik op Gegevens van groep weergeven. Controleer of het veld Alle meldingen voor deze groep uitschakelen is ingesteld op Nee.
  • Klik in het beginscherm op het pictogram Geluiden of het pictogram Profiel. Controleer of het geluidsprofiel Alle waarschuwingen uit niet actief is.
  • Klik in het beginscherm op het pictogram Geluiden of het pictogram Profiel. Controleer bij het actieve geluidsprofiel of het item voor BlackBerry Messenger-groepen niet is ingesteld op Stil.
Vorig onderwerp: Problemen oplossen

Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.