Help Center

Local Navigation

Een lijst maken

  1. Klik in het beginscherm of in de map Instant Messaging op het pictogram BlackBerry Messenger.
  2. Klik in het scherm met de contactpersonenlijst in de categorie BlackBerry Groups op een groep.
  3. Klik op Lijsten.
  4. Klik op Nieuwe lijst starten.
  5. Typ een naam voor de lijst.
  6. Klik op OK.
Volgend onderwerp: Een lijst bespreken
Vorig onderwerp: Informatie over lijsten

Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.