Help Center

Local Navigation

Een groep maken

Wanneer u een groep maakt, wordt u automatisch de beheerder van de groep.

Afhankelijk van uw serviceprovider voor draadloze netwerken of organisatie, kunt u BlackBerry® Groups mogelijk niet gebruiken.

  1. Klik in het beginscherm of in de map Instant Messaging op het pictogram BlackBerry Messenger.
  2. Druk in het scherm met de contactpersonenlijst op de menutoets.
  3. Klik op Nieuwe groep.
  4. Typ een naam voor de groep.
  5. Typ een beschrijving die mensen zien wanneer zij de uitnodiging voor de groep ontvangen.
  6. Wijzig het veld Groepspictogram.
  7. Wijzig het veld Leden die geen beheerder zijn toestaan anderen uit te nodigen in Nee als u wilt voorkomen dat leden andere mensen uitnodigen voor de groep.
  8. Klik op Groep maken.

Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.