Help Center

Local Navigation

Een lijstitem toevoegen

 1. Klik in een groep op Lijsten.
 2. Klik op een lijst.
 3. Klik op Nieuw item maken.
 4. Typ een naam voor het lijstitem.
 5. Voer een van de volgende acties uit:
  • Typ een categorienaam als u een categorie wilt toevoegen waaronder u het lijstitem wilt weergeven.
  • Typ een deel van de naam van een lid als u de verantwoordelijkheid voor het lijstitem aan een lid wilt toewijzen. Klik op het lid.
  • Wijzig het veld Prioriteit als u een prioriteitsniveau voor het lijstitem wilt instellen.
  • Wijzig het veld Vervaldatum als u een vervaldatum wilt opgeven. Klik op Datum. Klik op een datum. Wijzig het veld Tot hoge prioriteit maken als u het prioriteitsniveau zo wilt instellen dat het automatisch wordt gewijzigd in 'Hoog' voor een lijstitem met een vervaldatum.
 6. Klik op Opslaan.
Volgend onderwerp: Een lijstitem wijzigen
Vorig onderwerp: Een lijst bespreken

Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.