Help Center

Local Navigation

Een lid toevoegen door een streepjescode te scannen

Voor deze taak moet uw BlackBerry®-toestel een camera hebben.

Afhankelijk van de machtigingen die de beheerder van de groep heeft ingesteld, is het mogelijk dat u een beheerder van de groep moet zijn om deze taak te kunnen verrichten.

  1. Klik in het beginscherm of in de map Instant Messaging op het pictogram BlackBerry Messenger.
  2. Klik in het scherm met de contactpersonenlijst in de categorie BlackBerry Groups op een groep.
  3. Klik op Leden.
  4. Klik op Een nieuw lid uitnodigen.
  5. Klik op Uitnodigen door een PIN-streepjescode te scannen.
  6. Klik op Doorgaan.
  7. Houd uw toestel zo vast dat de vier hoeken van de streepjescode op het scherm van uw toestel worden weergegeven. Blijf het toestel vasthouden tot u het signaal hoort dat de handeling is geslaagd.

Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.